0(0 Ratings)

Budowa konkurencyjności osobistej – część 1

O kursie

W tym kursie dowiesz się, jak możesz wykorzystać klasyczne narzędzia zarządzania strategicznego do budowy przewag konkurencyjnych na rynku pracy, w biznesie, a także w innych obszarach działalności. Treści kursu pomogą Ci stworzyć docelową wizję siebie oraz skomponować ścieżkę dotarcia do tego punktu oraz budowy konkurencyjności osobistej.
Pokaż więcej

Czego się nauczę?

 • co to jest konkurencyjność osobista i jak ją budować
 • jak rozumieć konkurencyjność wewnętrzną
 • jak rozumieć konkurencyjność zewnętrzną
 • które narzędzia strategiczne można wykorzystać do rozwoju osobistego
 • czym jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju
 • jak można wykorzystać Strategiczną Kartę Rozwoju
 • jak formułować cele strategiczne według schematu S.M.A.R.T.
 • jak oceniać własne kompetencje pod kątem celów do osiągnięcia
 • jak identyfikować czynniki niezbędne do osiągnięcia celów
 • jak wykorzystać analizę SWOT w ramach rozwoju osobistego

Program kursu

Budowa konkurencyjności osobistej

 • Wstęp – Podstawowe zagadnienia części pierwszej
  02:25
 • Lekcja 1 – Pojęcie konkurencyjności osobistej
  15:11
 • Lekcja 2 – Narzędzia budowy konkurencyjności osobistej
  05:36
 • Lekcja 3 – Strategia Zrównoważonego Rozwoju (Strategiczna Karta Rozwoju)
  31:57
 • Lekcja 4 – Cele i tabela testowa S.M.A.R.T.
  16:06
 • Lekcja 5 – Model oceny kompetencji pod kątem celów
  06:57
 • Lekcja 6 – Model identyfikacji kluczowych uwarunkowań
  14:54
 • Lekcja 7 – Analiza DC-DO, SC-DO, DC-PR
  21:10
 • Test sprawdzający

Recenzje kursu

Brak recenzji w tym miejscu. Sprawdź w zakładce <a href="https://www.academius.eu/opinie/">"Opinie"</a>
Brak recenzji w tym miejscu. Sprawdź w zakładce "Opinie"
Dostęp bezpłatny
Kurs dostępny po rejestracji

Kurs przygotowany przez:

Co zawiera kurs?

 • 7 lekcji treściowych
 • prawie 2 godziny prezentacji wideo
 • schematy i grafiki dydaktyczne
 • materiały dydaktyczne do pobrania
 • test sprawdzający
 • dostęp nielimitowany
 • bezpłatne aktualizacje

Dla kogo kurs?

 • uczniowie i studenci
 • pracownicy przedsiębiorstw, organizacji i instytucji
 • menedżerowie różnego szczebla
 • właściciele biznesów